Kossuth leplezte le a Habsburgok finnugor-ármányát?

Korábban tudósítottunk arról a két blogcikkről, melyek általában a nyelvrokonság, és közelebbről a magyar nyelv rokonságát tárgyalták. Ugyanazon a helyen, nem a sorozat részeként, de ahhoz kapcsolódva megjelent egy cikk, mely a mélymagyar szubkultúrában töretlenül népszerű összeesküvés-elmélet, a Habsburgok által kitalált finnugor nyelvrokonság "elméletének" keletkezését vizsgálja. (Az idézőjel nem véletlen: szerencsésebb lett volna a rögeszme kifejezés használata...)

Az írás végigkíséri azt a folyamatot, melynek során Hunfalvy Pál és Budenz József Habsburg ügynökökké váltak, és a finnugor nyelvrokonság elméletét mint honosította meg a Habsburg ármány a tudományos életben. Megtudhatjuk, hogy Hunfalvy már akadémiai könyvtárosi állásának betöltésekor is szembesült ezzel a váddal. De ez még nem minden: a Habsburgok finnugor-összeesküvésének egyik lehetséges első említőjeként felmerül Kossuth Lajos neve is! Megnyugtatásul gyorsan közöljük, hogy maga Kossuth is tiltakozott a vád ellen. Mindez, és sok más érdekesség is kiderül a cikkből:

A kétfejű sas és a rénszarvas titkos barátsága

 

Facebook
vitaterep